Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Varför är kulturarvet viktigt?

Kalmar kommun jobbar aktivt för att bevara, utveckla, använda och levandegöra kulturarvet för att skapa perspektiv på den egna
samtiden.

Kommunen ger stöd till föreningar, institutioner och professionella aktörer som alla är viktiga parter i arbetet med kulturarvet.

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling. Här finns många intressanta kulturmiljöer, historiska minnesmärken och varsamt renoverade byggnader. Kalmar Slott, som under medeltiden var Sveriges modernaste fästning och Kalmar domkyrka, som idag är en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor är några exempel. Runtom i kommunen finns tydliga spår från alla historiska perioder, från stenåldern fram till industrialismen och vår tid.

1600-talets rutnätsstad

På Kvarnholmen kan du se tydliga spår av 1600-talets moderna rutnätsstad, stora delar av den gamla stadsmuren finns fortfarande kvar, liksom välbevarad byggnation från 1600-talet och framåt. Det verkligt gamla medeltida Kalmar upplever du i Gamla Stan.

Fler sidor inom kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Stipendier och kultur- och idrottspriser

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Funkisfestivalen

Funkisfestivalen

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Kultur i Kalmar

Vi erbjuder bland annat utbud av dans, film, konst, teater, musik och hantverk

Ljus på kultur

Ljus på Kultur är en festival i ett samverkansprojekt mellan Borgholm, Kalmar och Mörbylångas kommuner.

Lovaktiviteter

Sommarlov - ta del av de samlade aktiviteterna för alla lovfirare!

Nyhetsbrev kultur och fritid

I våra nyhetsbrev hittar du mycket som engagerar

Ungdomshuset UNIK

UNIK är Kalmars ungdomshus som är öppet för dig som börjat i årskurs 7 och upp till 25 år.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 april 2022
Publicerad: 17 januari 2019