Mötesplatser för alla

Ibland är det trevligt med omväxlande miljöer, där du kan möta både vänner och nya bekantskaper. I Kalmar finns många mötesplatser för allt åldrar. Nedan hittar du några av dem.

Biblioteket

Våra bibliotek är mötesplatser dit alla är välkomna.

Folkets hus och bygdegårdar

I Kalmar finns ett tjugotal aktiva folkets hus och bygdegårdar

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Smedjan

Välkommen till kultur- och fritidsfilialen Smedjan

Träffpunkter för äldre

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen