Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar kommuns konstsamling

I vår konstsamling ingår 3800 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling.

Konstinköp 2021

Konstinköp Kalmar kommun 2021

Konstinköp 2022

Konstinköp Kalmar kommun 2022