Kulturhistoria, kulturarv

Vi jobbar aktivt för att bevara, utveckla, använda och levandegöra vårt kulturarv för att skapa perspektiv i den tid vi lever i.

Kalmar kommuns serie om historiska Kalmar

Här samlar vi historiska bilder från Kalmar

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Möt stormaktstiden i Kalmar

Gömda rum och öppna torg på Kvarnholmen.

Klapphuset

Klapphuset i Kalmar är det enda återstående i Skandinavien. Väl värt ett besök!

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.