Film

Kommunen ger stöd till föreningar som bidrar till att Kalmar kan erbjuda ett kvalitativt och mångfacetterat filmutbud.

Filmintresset i Kalmar är stort. Här finns två aktiva biografer varav Saga är Sveriges äldsta biograf som fortfarande är i bruk.

Vi jobbar aktivt tillsammans med Filmregion Sydost jobbar för att stärka filmens roll som kommunikationskanal, med särskilt fokus på barn och unga. Sista söndagen i månaden under höst- och vårtermin erbjuder vi gratis barnbio på Kalmar Teater.

Filmregion Sydost är ett regionalt resurscentrum för film som stödjer filmare, pedagoger och arrangörer. Här får du möjlighet att till exempel låna filmutrustning, få tips och idéer om att ordna filmvisning eller bolla tankar om din nästa film.

Fler sidor inom kultur i kalmar

Dans

I Kalmar finns flera aktörer inom danskulturen

Hantverk

Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län

Konst

Konstnärlig gestaltning är en viktig del av kommunens arbete

Musik

Kalmar erbjuder ett rikt och brett musikutbud

Teater

Kalmars teatrar och föreningar har mycket att erbjuda en teaterälskare

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Publicerad: 21 april 2017