Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Flaggning mot terrorism

Idag flaggar Kalmar kommun för Israel och dess befolkning, som har skakats av en brutal terroristattack. Mot terrorism måste vi alltid stå enade.

Anfall mot civila är aldrig tillåtet eller acceptabelt. Kalmar står självklart bakom Israels och alla länders rätt och skyldighet att inom folkrättens ramar försvara sin befolkning mot terroristangrepp.

Kalmar kommun hoppas på ett snart eldupphör, och att fokus åter kan läggas på en tvåstatslösning i fredlig samexistens mellan Israel och Palestina inom säkra och erkända gränser. Mot den bakgrunden flaggar vi även med FN-flaggan.
- Vi flaggar idag för att visa solidaritet med Israel och för alla människors rätt att få leva i trygghet. Alla folks frihet – hela världens fred, säger kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson (S).

Publicerad: 11 oktober 2023