Mottagarna av Kalmar kommuns priser 2022

Samtliga pristagare på plats vid utdelningen av Kalmar kommuns priser 2022

Nu har årets kommunpriser delats ut. Pristagarna inom respektive kategori tilldelas ett diplom samt en prissumma på 15 000 kronor. Totalt delades fem priser ut inom tre kategorier: integration, jämställdhet och tillgänglighet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari delades priserna för 2022 ut. Kriterierna för att kunna tilldelas ett pris är att man som företag eller enskild individ har eller har haft specifik betydelse för tillgänglighet, jämställdhet eller integration. Dessutom delades kommunens interna jämställdhetspris ut.

Priserna inom tillgänglighet och integration delades ut av kommunalrådet Dzenita Abaza (S) och de båda jämställdhetspriserna delades ut av kommunalrådet Liselotte Ross (V).

Pristagarna 2022 samt motiveringar

Nedan följer pristagare och motiveringar för årets priser. Inom kategorin tillgänglighet utsågs två pristagare.

Integrationspriset 2022: FC Kalmar

Motivering: ”Föreningen FC Kalmar arbetar för att bredda fotbollen som ofta ses som en mansdominerad sport. Arbetet har resulterat i att föreningen har skapat ett damlag som visar goda resultat och blivit smålandsmästare. Föreningen har under fyra år lyckats locka publik från olika målgrupper till sina underhållande matchevenemang i Kalmar

Tack vare FC Kalmars brinnande intresse för barn och ungdomar kan föreningen erbjuda en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang samt hälsofrämjande aktiviteter som genomsyras av jämställdhet och integration. Föreningens målsättning är att genom fotbollen bidra till ett gemensamt arbete för integration och inkludering och ett samhälle som är öppet och välkomnande för alla.

Föreningens samhällsengagemang avspeglas i de organiserade aktiviteter som erbjuds i olika stadsdelar i Kalmar kommun. ”

Jämställdhetspriset 2022: Ljus på kvinnor

Motivering: ”Ljus på kvinnor - Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar länsmuseum hyllar och påvisar vikten av att lyfta de kvinnor som gått före oss i jämställdhetsarbetet. Kvinnorna som lyfts upp i podden har genom historien kämpat för rätten till att få rösta, rätten att få ta plats och rätten till ett demokratiskt samhälle. Ljus på kvinnor handlar om att sätta ljus på dem för att de förtjänar det och för att historien är en del av vår demokrati. Arbetet har drivits med stor nyfikenhet och att ta del av kvinnors historia före oss är viktigt.”

Interna jämställdhetspriset 2022: Serviceförvaltningen

Motivering: ”Ledningsgruppen för serviceförvaltningen har påbörjat ett systematiskt värdegrundsarbete genom Visionsresan, som ska genomsyra hela verksamheten. Med hjälp av Visionsresan arbetar förvaltningen bland annat med arbetsglädje, värdeskapande, ansvarstagande och respekt – en lyckad strategi för att arbeta bort patriarkala normer och värderingar. Visionsresan hjälper förvaltningen hålla fokus på de vi finns till för och på det sättet ständigt identifiera förbättringar för kommunens invånare. Serviceförvaltningen engagerar sig för Kalmars invånare genom att bidra till ett vackrare Kalmar och att skapa en känsla av trygghet och säkerhet på gator och allmänna platser. Ett framåtsyftande jämställdhetsarbete och ett strålande exempel för fler av kommunens verksamheter att inspireras av. ”

Tillgänglighetspriset 2022, pristagare 1: Stadsmissionen

Motivering: "I tio år har Stadsmissionen tagit emot personer med funktionsnedsättning och erbjudit dem en meningsfull sysselsättning. Stadsmissionen möter varje individ på ett positivt sätt utifrån var de befinner sig i livet. Alla är välkomna att komma och vara som de är. Tack vare Stadsmissionens professionella arbetssätt och vänliga bemötande har en stor grupp människor fått en innehållsrik vardag i ett fint sammanhang."

Tillgänglighetspriset 2022, pristagare 2: Studieförbundet Vuxenskolan

Motivering: ”Politik kan vara krångligt och beslutsgången obegriplig. Vägen till valurnan känns längre för vissa än för andra. Studieförbundet Vuxenskolans engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning har skapat bättre förutsättningar för gruppen att delta i de demokratiska processerna. Studiecirkeln Mitt val har bidragit till ökat självförtroende, en känsla av inkludering och ett minskat demokratiskt utanförskap.”

Publicerad: 30 januari 2023