Kommunkoncernen satsar på personalfrämjande aktiviteter

Kalmar kommun och kommunbolag har beslutat att bidra ekonomiskt till gemensamma aktiviteter för koncernens olika arbetsgrupper.

Syftet med satsningen är att stärka arbetsgrupper och att underlätta för dem att lära känna varandra. Den senaste medarbetarenkäten som besvarades i höstas visar till exempel på att medarbetare upplever en hög arbetsbelastning.

- Vi vill på det här sättet bidra till gemensamma personalaktiviteter som kan stärka gemenskapen på arbetsplatsen, säger personalansvarigt kommunalråd Liselotte Ross (V).

Aktiviteterna kan ske i allt från arbetslag och enheter till en hel förvaltning eller bolag, det är upp till varje förvaltning och bolag att besluta vad som fungerar bäst.

Det går inte att ersätta med presentkort eller liknande. Bidraget är på 500 kronor per medarbetare.

- Det som gäller är att bidraget används till aktiviteter som främjar medarbetarna, och som ett led i att skapa samhörighet och vi-känsla, säger Maj-Lis Lindberg, ordförande för Vision.

Publicerad: 16 juni 2022