Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet storsatsar på juridik

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson vid invigningen av universitetskajen.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att göra en kraftfull satsning för att utveckla juridik som ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar.

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun går in i en gemensam satsning som omfattar minst 300 miljoner kronor under 10 år. Kalmar kommun bidrar med 100 miljoner som växlar upp universitetets 200 miljoner. Samarbetet presenterades 27 augusti av kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) när Universitetskajen i Kalmar invigdes.

Näringsliv, välfärd och civilsamhälle har allt större behov av rättsvetenskapligt och juridiskt kunnande för att kunna utvecklas starkt och säkert. De globala hållbarhetsutmaningarna och digitaliseringen ställer allt högre krav på handlingsinriktad kunskap.

– Utvecklingen i Östra Linnéregionen går bra nu, men både näringslivets utveckling och myndighetsetableringar innebär ökade behov av juridisk kompetens. Detta är en långsiktig satsning för regional utveckling, säger kommunstyrelsen ordförande Johan Persson (S).

Minst två nya utbildningar kommer starta under de kommande fyra åren och målsättningen är att erbjuda en juristutbildning, med första antagning 2027.

Publicerad: 27 augusti 2021