Stor åtgång på bygdepengarna!

I januari återlanserades bygdepeng i Kalmar kommun. Bygdepengen är ett stöd för lokal utveckling. bygdepengen kan sökas av en ort, by eller stadsdel.

Bygdepengen kan sökas av en ort, by eller stadsdel och syftet är att bygden ska genomföra projekt som medborgarna vill göra för att utveckla sin

Nu har den andra beslutsomgången genomförts och ett konstaterande är att åtgången på bygdepeng varit stor. Av de 2 miljoner kronor som avsattes 2021 återstår drygt 300 000 kronor.

Bygdepengen har möjliggjort flera utegym runt om i kommunen men också grillplatser, boulebanor, lekplatser, hjärtstartare, motorikbana, blomster i ett centrum, medfinansiering till padelbana, iordningställande av badplats med brygga.

Bygdepengsprojekten har fördelats till områden från norr till söder:

 • Slakmöre
 • Kåremo
 • Rockneby
 • Stävlö
 • Trekanten
 • Boholmarna
 • Ljungbyholm
 • Påryd
  Sandvik
 • Ekenäs
 • Halltorp

Nästa sökomgång avslutas 1 september. Bygdepeng kommer vara sökbar 2022 med en ny pott på 2 miljoner kronor.

Publicerad: 22 juni 2021