Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Resultat av medborgarundersökningen

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020. Kalmar ligger mycket bra till inom samtliga nöjdhets-index och noterar mätvärden som är bättre än snittet för landets kommuner inom de flesta mätområden.

Publicerad: 22 december 2020