Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Resultat av medborgarundersökningen

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020. Kalmar ligger mycket bra till inom samtliga nöjdhets-index och noterar mätvärden som är bättre än snittet för landets kommuner inom de flesta mätområden.

Publicerad: 22 december 2020