Nu finns en servicepunkt i Rockneby!

Johan Persson, Ingemar Einarsson och ICA-handlare Martin Prydahl på servicepunkten i Rockneby.

Vid invigningen deltog bland annat Johan Persson, Ingemar Einarsson och ICA-handlare Martin Prydahl.

En solig torsdag i september invigdes Rocknebys nya servicepunkt som ligger på Ica i Rockneby.

Tanken med servicepunkterna är att de ska bli ortens naturliga mötesplats där människor kan samlas och förena nytta med nöje. Det är ett sätt att motverka utanförskap men även att bygga upp en struktur där kommunen kommer närmare orten.

På servicepunkten kan du låna en dator, skriva ut exempelvis biljetter, värma lunchlådan, fika, ladda din mobil eller surfa på det fria wi-fi nätet. Det finns även kommunal information och enklare turistinformation. Servicepunkten kan även användas för diverse ombudstjänster som exempelvis bibliotekstjänster, apotek och spel med mera.

Satsningen på servicepunkter fortsätter och förhoppningen är att flera servicepunkter kommer att dyka upp framöver. Grundidén är att etablera servicepunkten i en livsmedelsbutik på landsbygden då den oftast är den naturliga mötesplatsen i byn. En butik erbjuder även bättre öppettider generellt än tex ett café eller samlingslokal. Näst på tur i utvecklingen av servicepunkter just nu står Ica-butiken i Påryd. Sedan tidigare finns även en servicepunkt på Läckeby Livs i Läckeby.

Publicerad: 11 september 2020