Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kommunen ger utrymme för minskad smittspridning

Kalmar kommun vill bidra till att minska spridning av Covid19 genom att erbjuda tillräckligt med utrymme för turister och invånare som vill besöka restauranger.

Publicerad: 25 juni 2020