Kalmar måste med!

Region Kalmar och Kalmar kommun logotyp

Följande brev har idag skickats från Kalmar kommun och Region Kalmar län adresserat till: Finansminister Magdalena Andersson, Ekonomisk politisk talesperson, Emil Källström, Ekonomisk politisk talesperson, Mats Persson, Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Riksdagsledamot Anders Åkesson med kopia till Försvarsmakten och MSB.

Just nu befinner sig vårt land i ett mycket allvarligt läge. Staten, regionerna och kommunerna arbetar frenetiskt för att minska smittspridningen och därmed rädda människors liv.  Vårdpersonal inom regional och kommunal verksamhet gör heroiska insatser för våra medborgare. I torsdags, 30 mars, blev vi därför mycket glada över regeringens och samarbetspartiernas beslut att avsätta ytterligare femton miljarder till regioner och kommuner. Det är både uppskattat och nödvändigt i det läge vi befinner oss i.

I samband med detta blev vi också upplysta om att de kommuner och regioner som råkar äga en flygplats, även ska täcka flygplatsernas förluster med samma anslag. Samtidigt står staten genom Swedavias överskott för förlusterna på platser där staten äger flygplatsen.

Igår, 6 april, meddelade regeringen och samarbetspartierna att man kommer ge Trafikverket i uppdrag att handla upp flygtrafik på ett antal flygplatser i norra Sverige och Gotland. Bakgrunden är behovet av samhällstransporter och vikten av möjligheten att ta sig till/från Stockholm.

Kalmar Öland Airport är den enda flygplatsen söder om Sundsvall som av EU kommissionen bedömts som samhällsviktig, även kallat SGEI (Services of General Economic Interest). EU kommissionens ställningstagande grundar sig på att vår region inte har andra godtagbara alternativ.

Mot den bakgrunden är det med största förvåning vi konstaterar att inte Kalmar Öland Airport är med på listan. Sverige går därmed emot ett ställningstagande som EU-kommissionen gjort. Av de flygplatser som nu får ta del av upphandlingen finns regioner som har snabbare transporter till Stockholm, än vad Kalmar har med andra kollektiva transportslag.

Kalmar Öland Airport som ägs av Kalmar kommun och Region Kalmar län har sedan krisen började genomfört alla tänkbara åtgärder för att minimera den ekonomiska skadan av den uteblivna trafiken. Maximal korttidpermittering är genomförd sedan den 24 mars. Öppethållningstiderna är neddragna till ett minimum. Det betyder att flygplatsen idag är öppen mellan 0800-1630 enbart för allmänflyg av samhällsviktig karaktär, inklusive ambulansflyg etc. Detta innebär trots alla sparåtgärder en ekonomisk förlust på runt 600 Tkr per vecka för Kalmar Öland Airport.

Om inget händer kommer man bli tvungen att stänga flygplatsen och varsla personalen för uppsägning. Det innebär också att flygtrafikledningen kommer få stänga och att flygledarna inte kommer kunna upprätthålla sina behörigheter. Detta får även till effekt att allmänflyget inte kan nyttja flygplatsen. Det får också till följd att flygplatsen inte kommer kunna ta emot samhällsviktiga transporter.

Kalmar Öland Airport måste få mer stöd för underskottstäckning och även bli en del av den upphandling som nu planeras för andra delar av Sverige.

Vi tolkar era uttalanden som att ni inte utesluter att fler flygplatser kan komma ifråga för denna upphandling. Mot den bakgrunden har vi bara ett budskap. Kalmar måste med!

Vänliga hälsningar,

Angelica Katsanidou, Regionstyrelsens ordförande
Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande
Christer Jonsson, Regionstyrelsens vice ordförande
Johanna Wyckman, Regionråd
Ingemar Einarsson, Ordförande Kalmar kommunbolag
Karin Helmersson, Regionråd
Peter Wretlund, Regionråd

Publicerad: 7 april 2020