Budget 2020: Fokus på välfärden

Bild

Idag presenterades majoritetens förslag till budget för 2020. Utgångspunkterna i arbetet har bland annat varit att värna kärnverksamheten och bibehålla ordning och reda i ekonomin.

Utgångsläget har dock varit mer komplicerat än vanligt, skriver kommunalråden i inledningstexten. ” Inte bara för att vi går mot en nedgång i konjunkturen. I början av oktober kom besked om ny kostnadsutjämning och ny prognos för pensionskostnaderna som innebar att vi tappade mer än regeringens hela ökning av statsbidragen.”

Publicerad: 22 oktober 2019