S, C och V fortsätter sin majoritetssamverkan

Bild

Under mandatperioden 2019–2022 kommer Kalmar kommun fortsatt att ledas av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
– Vi är oerhört glada att ha fått fortsatt förtroende från kommuninvånarna att fortsätta driva Kalmars utveckling. Vi är samspelta och redo att anta utmaningen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Överenskommelsen är gjord och det blir fortsatt S, C och V som kommer att ta ansvar för hela den politiska verksamheten och tillsammans utgöra den politiska kommunledningen.
– Vi kommer gemensamt bereda ärenden rörande kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelse och Kalmar kommunbolag och tillsammans med övriga ledamöter i kommunstyrelsen har vi ansvar för att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi, förklarar Ingemar Einarsson (C) som fortsätter i rollen som kommunalråd.

Också Dzenita Abaza (S) fortsätter som kommunalråd och menar att förutom vikten av ansvarsfördelningen så är en fortsatt god dialog med det omkringliggande samhället prioriterad.
– Vi ansvarar för den övergripande politiska samordningen inom våra respektive områden och vi kommer arbeta som en majoritet med gemensamt ansvar. En viktig uppgift för oss är att ha en fortsatt nära dialog med kommunens invånare, näringsliv och det omgivande samhället, berättar Dzenita Abaza.

Bertil Dahl (V) kliver av som kommunalråd och hans roll och många av hans ansvarsområden axlas under kommande mandatperiod av Liselotte Ross (V).
– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att ta tag i de frågor som har lagts på mitt ansvar. Vi har gjort mycket gott inom områden som jämställdhet och hbtq och det arbetet ska fortsätta, säger Liselotte Ross.

Arbetsfördelningen mellan kommunalråden ser ut så här:

Johan Persson (S) är kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och i Kalmar Kommunbolag. Han har dessutom särskilt ansvar att följa:

 • Den ekonomiska utvecklingen
 • Sysselsättningsfrågor
 • Näringslivsfrågor (tillsammans med Ingemar Einarsson)
 • Internationella frågor (i samverkan med kommunfullmäktiges presidium)
 • Kustmiljöfrågor
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Styrelsen för vuxenutbildning
 • Landsbygdsutveckling (tillsammans med Ingemar Einarsson)
 • Övergripande fysisk planering
 • Miljöfrågor (tillsammans med Ingemar Einarsson)
 • Pensionärsrådet
 • KSRR (tillsammans med Ingemar Einarsson)
 • Vatten- och miljönämnden (tillsammans med Ingemar Einarsson)

Dzenita Abaza (S) är ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och Kalmar kommunbolag, samt ordförande i Kalmarsunds Gymnasieförbund och utskottet för integration och arbetsmarknad.

Dessutom har hon särskilt ansvar att följa:

 • Integrationsfrågor
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Trygghetsfrågor
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Socialnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Utbildningsnämnden

Ingemar Einarsson (C) är ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kalmar kommunbolag. Dessutom kommer Ingemar särskilt att följa:

 • Kalmar kommunbolag med dess dotterbolag
 • Översiktsplanen
 • Landsbygdsutveckling (tillsammans med Johan Persson)
 • Näringslivsfrågor (tillsammans med Johan Persson)
 • Övergripande fysisk planering
 • Miljöfrågor (tillsammans med Johan Persson)
 • Servicenämnden
 • Södermöre kommundelsnämnd
 • Upphandlingsfrågor (tillsammans med Liselotte Ross)
 • KSRR (tillsammans med Johan Persson)
 • Vatten- och miljönämnden (tillsammans med Johan Persson)

Liselotte Ross (V), nytt kommunalråd, är andra vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och Kalmar kommunbolag. Liselotte Ross kommer dessutom särskilt att följa:

 • Jämställdhetsfrågor
 • Folkhälsofrågor
 • Personalansvarig
 • Omsorgsnämnden
 • HBTQ-frågor
 • Upphandlingsfrågor (tillsammans med Ingemar Einarsson)

Utöver detta är varje nämnd och styrelse verksamhetsansvarig på det sätt och i den omfattning som anges i till exempel Kommunallagen, budgeten eller i av kommunfullmäktige fastställda reglementen. Fördelningen av platser i nämnder och styrelser mellan S, C och V ser ut så här:

 • Kommunstyrelsen
  9 ordinarie ledamöter plus 6 ersättare
  7 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V (andre vice)
  3 ersättare för S, 2 för C och 1 för V

 • Utbildningsnämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V (andre vice)
  2 ersättare för S, 2 för C och 1 för V

 • Servicenämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (andre vice), 1 för C (ordf), 1 för V
  2 ersättare för S, 2 för C och 1 för V

 • Kultur- och fritidsnämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V (andre vice)
  3 ersättare för S, 1 för C och 1 för V

 • Omsorgsnämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V (andre vice)
  3 ersättare för S, 1 för C och 1 för V

 • Samhällsbyggnadsnämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  4 ledamöter för S (ordf), 2 för C, 1 för V (andre vice)
  3 ersättare för S, 1 för C och 1 för V

 • Socialnämnden
  7 ordinarie ledamöter plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V
  3 ersättare för S, 1 för C och 1 för V

 • Södermöre kommundelsnämnd
  7 ordinarie plus 5 ersättare
  5 ordinarie för S (ordf), 1 för C (andre vice), 1 för V
  2 ersättare för S, 2 för C och 1 för V

 • Valnämnden
  4 ordinarie plus 4 ersättare
  3 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 0 för V
  3 ersättare för S, 0 för C och 1 för V

 • Kommunstyrelsens planutskott
  4 ordinarie, 2 ersättare
  2 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V
  1 ersättare för S, 1 för C, 0 för V

 • Integration och arbetsmarknad
  4 ordinarie, 2 ersättare
  2 ordinarie för S (ordf), 1 för C och 1 för V
  2 ersättare för S, 0 för C, 0 för V

 • Vatten- och miljönämnden
  6 ordinarie, 3 ersättare
  3 ordinarie för S (ordf), 1 för C och 2 för V
  2 ersättare för S, 1 för C, 0 för V

 • Destination Kalmar
  4 ordinarie ledamöter
  2 för S (ordf), 1 för C, 1 för V
 • Kalmar Vatten
  4 ordinarie ledamöter
  2 för S (ordf), 1 för C, 1 för V

 • Kalmarhem
  4 ordinarie ledamöter
  3 för S (ordf), 0 för C, 1 för V

 • Kifab
  4 ordinarie ledamöter
  2 för S (ordf), 1 för C, 1 för V

 • Kalmar Öland Airport
  4 ordinarie ledamöter
  3 för S, 1 för C (ordf), 0 för V

 • Kalmar Hamn
  4 ordinarie ledamöter
  2 för S (ordf), 1 för C, 1 för V

 • Kalmar science park
  4 ordinarie ledamöter
  2 för S, 1 för C (ordf), 1 för V

 • Kalmar Energi
  2 ordinarie ledamöter, 2 ersättare
  1 ordinarie för S (vice ordf), 1 för C, 0 för V
  2 ersättare för S, 0 för C, 0 för V

 • KSGYF
  4 ordinarie, 4 ersättare
  2 ordinarie för S (ordf), 1 för C, 1 för V
  3 ersättare för S, 1 för C, 0 för V

 • KSRR
  4 ordinarie, 4 ersättare
  3 ordinarie för S, 1 för C, 0 för V
  3 ersättare för S, 1 för C, 0 för V

 • Revisionen
  3 för S (vice ordf), 1 för C, 0 för V
Publicerad: 1 oktober 2018