Nelsonska huset

Nelsonska huset i Kalmar.

En solig torsdagseftermiddag på Stortorget i Kalmar skiner Nelsonska huset, som är ett av flera byggnadsminnen på torget som Kalmar kommun förvaltar.

Liselotte Jumme, byggnadsantikvarie

På plats på torget är även Liselotte Jumme som arbetar som byggnadsantikvarie på Kalmar läns museum. Hon berättar om vilka åtgärder som har behövt göras på Nelsonska huset och om sin roll i uppgiften att förvalta byggnader i Kalmar kommun.

- Som byggnadsantikvarie är mitt arbete att bidra med kunskap och hjälpa till med material och metoder till byggnaderna. Underhåll ska göras så att kulturhistoriska värden finns kvar även efter avslutat arbete. Vi dokumenterar också för att bygga upp ny kunskap och för att nästa generation ska veta vad som utfördes på 2020-talet, säger Liselotte.

Nelsonska huset är ett timrat hus från 1800-talet även om källaren i byggnaden är från 1600-talet. På 1800-talet putsades fasaderna och målades i mörka toner och runt 1974 revs putsen ner och fick dagens ”putsimiterande” träpanel.

Det har mest gjorts kosmetiska insatser på byggnaden under senare år, som exempelvis målning av fasader och fönster. För att hitta rätt kulör på en äldre byggnad kan man skrapa fram äldre färglager. I det här fallet är husets panel från 1970-talet och kan därmed inte berätta så mycket. Därför har äldre foton i stället fått användas för att ta fram en lämplig färgsättning.

Fönster på Nelsonska huset.

Det som är typiskt med huset, rent Kalmarmässigt, är att det har återuppbyggts efter branden på Kvarnholmen på 1800-talet, berättar Liselotte.

- Man kan säga att Rådhuset och Domkyrkan är duetten medan Nelsonska huset är en av de byggnaderna som räknas till kören, den tillhör Stortorgets fasad, beskriver hon.

Liselotte Jumme, byggnadsantikvarie, vid porten till Nelsonska huset.

Fler sidor inom förvaltning av byggnader

Dörby före detta brandstation

Dörby före detta brandstation är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen.

Kalmar Teater

Teatern ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och byggdes under 1860-talet.

Rådhuset

Rådhuset stod klart år 1693 och när renoveringen av fasaden skulle utföras så gick man tillbaka och kollade på hur

Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 24 mars 2023