Dörby före detta brandstation

Dörby f.d. brandstation efter renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Dörby före detta brandstation i Smedby är en av de byggnader som kategoriseras som en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt vad som avses i plan- och bygglagen.

Byggnaden uppfördes 1941 och ser i princip likadan ut idag som under sina glansdagar.

Att en byggnad, park eller bebyggelsemiljö faller under Kulturmiljölagen ställer krav på förvaltningen av den. Dels ska den skyddas och vårdas så att även kommande generationer får tillgång till den, dels ska beslut om förändringar genomföras utifrån ett antikvariskt perspektiv. Arbetet ska därmed utföras med traditionella metoder och material som innebär minsta möjliga skada på byggnaden.

Hos Kalmar kommun är det serviceförvaltningen som ansvarar för underhåll. Det görs i samverkan med Kalmar Läns museum som är sakkunniga och vägleder arbetet.

När Dörby före detta brandstation besiktigades år 2020 bedömdes byggnaden behöva underhåll, även om merparten av byggnadens fasad konstaterades vara i gott skick.

Dörby f.d. brandstation före renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Närmre bild på Dörby f.d. brandstations fasad innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

De delar av panelen och fodren som var skadade demonterades och ersattes med nya panelbrädor och locklister i samma utförande som tidigare. På fasaden skrapades även löst sittande färg bort från virket innan det målades med linoljefärg i en ljusgrå kulör.

Närmre bild på Dörby f.d. brandstations fasad efter renovering.

Foto: Kalmar läns museum

I tornet på brandstationen sitter sexdelade fönster. Vid besiktningen hade de varit täckta med skivor sedan många år tillbaka och därmed var det svårt att bedöma fönstrens skick innan renoveringen. När skivorna väl demonterades kunde det konstateras att merparten av fönstren var i bra skick och de som var trasiga byttes ut. I det här tornet sitter dessutom sirenen kvar som larmade vid brand när brandstationen fortfarande var i bruk.

Fönster som är täckta med skivor innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Bild på fönster i brandstationen torn innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Brandstationen hade även stuprör och hängrännor som var samtida med byggnaden. De var gjorda av veckad plåt, en modell som fanns under en kort period på 1900-talet och som inte längre finns att få tag på. Eftersom stuprören behövdes bytas ut så tillverkades nya så likt det ursprungliga utseendet som möjligt.

Stuprör innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Stuprör efter renovering.

Foto: Kalmar läns museum.

Så nu tronar den gamla brandstationen i sin forna glans och kan lära kommande generationer om vår historia. En bit av det gamla Kalmar tryggt förvaltat och bevarat.

Fler sidor inom förvaltning av byggnader

Nelsonska huset

Nelsonska huset är ett av flera byggnadsminnen på torget som Kalmar kommun förvaltar.

Kalmar Teater

Teatern ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och byggdes under 1860-talet.

Rådhuset

Rådhuset stod klart år 1693 och när renoveringen av fasaden skulle utföras så gick man tillbaka och kollade på hur

Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 22 februari 2023