Kalmar Teater

Bild på en vit byggnad.

Kalmar Teater.

Den här otroligt ståtliga byggnaden är Kalmar Teater, ett byggnadsminne som Kalmar kommun förvaltar, ofta med hjälp av antikvarierna från Kalmar läns museum. Teatern ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och byggdes under 1860-talet.

En del har hänt genom åren med byggnadens fasad och den ursprungliga ritningen av byggnaden finns bevarad. Både ritningen och byggnaden visar stora likheter med Stora Teatern i Göteborg som också Carl Malmberg ritade.

Under 2020 genomgick Kalmar Teater en renovering som inkluderade fasaden och taket. Den putsade fasaden hade mindre skador och var smutsig, hade påväxt av alger och löst sittande färg. Det åtgärdades genom att man knackade bort skadad puts, rengjorde ytan och lagade murverket. Mot Larmtorget återskapades även den målade texten ”KALMAR TEATER” över huvudentrén i svart linoljefärg.

Bild på byggnads fasad.

Foto: Kalmar läns museum

Bild på byggnads fasad.

Foto: Kalmar läns museum

Fönstren på byggnaden målades 1987 i den kulör vi ser idag. Det är en ljusbrun kulör med pigmentet bränd terra. Vid besiktning av bygganden konstaterades det att fönstren var i behov av lagning, kittning och målning. Färgen hade även flagat och blekts och fönstrens insida mellan ytter och innerbågar var i behov av ommålning.

Fönster innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Trasiga rutor byttes ut samtidigt som rötskador på fönstren åtgärdades. Allt trä skrapades och rengjordes och sedan ströks rostskyddsgrundfärg på smidesbeslagen. Träet och smidet målades även med linoljefärg i kulören bränd terra, likt den ursprungliga.

En undersökning av äldre fotografier av teatern visar att taket tidigare har varit mörkt, troligen svart. Därför gavs tillstånd till ett byte av takplåtens kulör från grön till svart. Även takdekorationen av plåt i form av en lyra målad i gult var i behov av ommålning.

Takdekoration innan renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Takdekoration efter renovering.

Foto: Kalmar läns museum

Efter målning, rengöring och lagning fortsätter Kalmar teater skina på Larmtorget och bevarandet av byggnaden har gjort att allt fler generationer kan ta del av Kalmars historia.

Fler sidor inom förvaltning av byggnader

Dörby före detta brandstation

Dörby före detta brandstation är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen.

Nelsonska huset

Nelsonska huset är ett av flera byggnadsminnen på torget som Kalmar kommun förvaltar.

Rådhuset

Rådhuset stod klart år 1693 och när renoveringen av fasaden skulle utföras så gick man tillbaka och kollade på hur

Publicerad: 24 april 2023