Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Samförläggning – ett sätt att minska störningar och hålla kostnaderna nere

Vägarbete på cykelbana.

Att gator behöver grävas upp är inget ovanligt. Det kan till exempel handla om underhållsarbeten som byte av vattenledningar eller att det byggs nya bostäder, vilket kräver nya ledningar för el vatten, avlopp och fiber.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bymiljövägen i Smedby upplevs

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Publicerad: 15 januari 2021