Samförläggning – ett sätt att minska störningar och hålla kostnaderna nere

Vägarbete på cykelbana.

Att gator behöver grävas upp är inget ovanligt. Det kan till exempel handla om underhållsarbeten som byte av vattenledningar eller att det byggs nya bostäder, vilket kräver nya ledningar för el vatten, avlopp och fiber.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun.

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Publicerad: 15 januari 2021