Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Offentliga toaletter

 • Vid Pressbyrån, Östra Sjögatan 26 (rullstolstoalett), gratis.
  Öppet 07.00-23.00.
 • I Pildalen, på Stationsgatan mittemot centralstationen (rullstolstoalett), gratis. Öppet 06.00-23.00.
 • Turistcenter, gästhamnen vid Ölandskajen
 • Stadsparken, konstmuseet (rullstolstoalett), gratis. Öppet 07.00-22.00
 • Skälby vid 4H-gårdens Café, (rullstolstoalett)
 • Svinö. Öppet 07.00-22.00
 • Kattrumpans badplats: Öppen 07.00-22.00, juni, juli och augusti
 • Kvarteret Gesällen, gratis. Öppet 07.00-22.00.
 • Kalmarsundsparken: Öppen 07.00-22.00, juni, juli och augusti
 • Långviken: Öppen året runt 07.00-22.00
 • Stensö: Öppen året runt 07.00-22.00

Fler sidor inom trafik och resor

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

El- eller biogasbil

Laddningsstolpar, biogasmackar och elbilspool

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Etablera laddstolpar

Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på några av våra parkeringsplatser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Publicerad: 16 maj 2017