Trafiksäkerhet

Här kan du få information om hur du för dig säkert i trafiken.

Blomlådor som farthinder

Boende som upplever att bilister kör för fort på gatan utanför kan nu få ansöka om att få blomlådor på sin gata

Cykellysekampanj

Ta hand om dig själv och dina medtrafikanter under den mörka årstiden

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Säkra skolvägar

Här kan du tycka till om din väg till och från skolan

Trafikregler

Information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö