Trafiksäkerhet

Här kan du få information om hur du för dig säkert i trafiken.

Cykellysekampanj

Ta hand om dig själv och dina medtrafikanter under den mörka årstiden

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Trafikregler

Information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö