Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka, vilket även främjar omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Ny dialog kring trafikmiljön på Ebbetorpsvägen - Krooks väg i Smedby

Nu finns ett nytt förslag på trafiklösning. Lämna synpunkter senast 11 juni.