Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka, vilket även främjar omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Norra länken

Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Projekt Hållbara resval

Projektet Hållbara Resval är nu avslutat

Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.