Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar kommun har en viktig knutpunkt vid resecentrum Kalmar Central.