Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun. Den passar där gång- och cykeltrafikanter rör sig frekvent, men där det inte finns utrymme för separat gång- och cykelbana.

Idag finns bygdeväg på fyra platser i Kalmar kommun. De vägar som delvis består av bygdeväg är Smedbyvägen, Revsuddevägen, Enliden och Fritidsvägen och Förlösavägen. Det har även varit bygdeväg på den södra delen av Stensövägen men den har under 2023 ersatts av cykelfält då den vägen har visats sig vara alltför bred för att fungera bra som bygdeväg.

Så här fungerar en bygdeväg

En bygdeväg är mellan 5-7 meter bred och har ett enda dubbelriktat körfält. Körfältet är så smalt att två bilar inte kan mötas utan att köra ut på vägrenen. På vardera sidan av körfältet finns vägrenar som används av gångtrafikanter och cyklister. Bil framförs med stor hänsyn till cyklister och gångtrafikanter. Syftet är att skapa en tryggare situation för oskyddade trafikanter på vägen.

Vid möte bil och cyklist eller omkörning av gångtrafikant:

  • Bilist som möter cyklist eller kör om en gångtrafikant håller ut till höger med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna som befinner sig på vänster sida liksom de som kan dyka upp även på höger sida.
  • Högertrafik gäller i vanlig ordning för såväl bilister som cyklister.

När det inte är möte:

  • Bilen ska framföras i körfältets mitt. Vid skymd skikt, till exempel en kurva eller buskage som skymmer sikten, ska bilen hålla ut till höger.
  • Kör inte ute på vägrenen.

Vid möte mellan två bilar:

  • Bilarna använder vägrenarna och håller ut till höger.
  • Stor hänsyn måste tas till gång- och cykeltrafikanter.

Vid möte bil och gångtrafikant eller omkörning av cyklist:

  • Bilist som möter gångtrafikanter eller kör om en cyklist håller ut till vänster med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna.
  • Vänstertrafik gäller i vanlig ordning för gångtrafikanter.

Enliden och Fritidsvägen

Sedan 2023 finns bygdeväg på delar av Enliden och Fritidsvägen.