Gator och vägar

Oavsett om du åker bil eller cykel ska det vara trafiksäkert och smidigt att åka i Kalmar.

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bymiljövägen i Smedby upplevs

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.