Giftfri förskola

Blåklint

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Att arbeta med miljöfrågor är viktigt både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Giftfria förskolor och skolmiljöer

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att handlingsplanen: "Giftfri vardag för barn – Handlingsplan för giftfria förskolor och skolmiljöer i Kalmar kommun", officiellt ska börja gälla.

Handlingsplanen har arbetats fram av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen.

Fri från skadliga kemikalier

Syftet med handlingsplanen är att sträva mot att barnen i Kalmar kommun ska vistas i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt är fri från skadliga kemikalier som kan påverka dem negativt.

Det här görs till exempel genom att:

  • öka kunskapen om vilka ämnen som finns i de material som används på förskolan och skolan
  • göra medvetna val vid byggnation, renovering och inköp
  • rensa bort befintligt olämpligt material inom förskolor och skolmiljön.

Handlingsplanens åtta huvudområden

Handlingsplanen är indelad i åtta huvudområden; Leksaker och hobbymaterial, möbler och textil, mat och tillagning, hygien och städ, kemiska produkter, inköp och upphandling, byggnation, ombyggnation och utemiljö samt utbildning och kompetensutveckling. Huvudområdena finns att läsa i sin helhet här under.

Fler sidor inom kemikalier

Asbest och eternit

Asbestdamm består av små spetsiga fibrer som om de kommer ner i lungorna kan skada lungvävnaden.

Bilen

Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Publicerad: 1 juni 2017