Tvätta bilen utan att skada miljön

Bil som kör genom en biltvätt.

När du tvättar bilen följer olika föroreningar med i tvättvattnet. Många av dessa är skadliga för djur- och växtlivet i Kalmarsund och Östersjön, liksom i åar och sjöar.

Tvätta inte bilen på gatan

Undvik att tvätta bilen på asfalterad mark. Tvättvattnet, som innehåller en mängd miljöfarliga ämnen, rinner ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Det bästa är att istället tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns reningssystem som samlar upp kemikalierna.

Gör så här

  • Avfetta inte utanför tvätthallen utan välj istället ett tvättprogram med avfettning.
  • I obemannade gör-det-själv-hallar ska du bara använda de medel som erbjuds på anläggningen. Reningsanläggningen till tvätthallen är anpassad för vissa tvättkemikalier och reningen kan störas om du använder egna produkter.
  • Vid enstaka tillfällen kan du tvätta bilen hemma. Ställ den då på grus eller gräs och använd bara milda, helst miljöanpassade, tvättmedel. Använd inte avfettningsmedel.
  • Använder du bilen yrkesmässigt ska du alltid tvätta den på en bilvårdsanläggning.

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Asbest och eternit

Asbestdamm består av små spetsiga fibrer som om de kommer ner i lungorna kan skada lungvävnaden.

Giftfri förskola

Vi arbetar med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en så giftfri miljö som möjligt

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 3 april 2017