Tvätta bilen utan att skada miljön

När du tvättar bilen följer olika föroreningar med i tvättvattnet. Många av dessa är skadliga för djur- och växtlivet i Kalmarsund och Östersjön, liksom i åar och sjöar.

Tvätta inte bilen på gatan

Undvik att tvätta bilen på asfalterad mark. Tvättvattnet, som innehåller en mängd miljöfarliga ämnen, rinner ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Det bästa är att istället tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns reningssystem som samlar upp kemikalierna.

Gör så här

  • För-avfetta inte utanför tvätthallen utan välj vid behov ett program med avfettning.
  • I obemannade gör-det-själv-hallar ska du bara använda de medel som erbjuds på anläggningen. Reningsanläggningen till tvätthallen är anpassad för vissa tvättkemikalier och reningen kan störas om du använder egna produkter. Slammet som uppkommer i kommunens reningsverk sprids i kretslopp till åkermark och måste då uppfylla vissa krav.
  • Vid enstaka tillfällen kan du tvätta bilen hemma. Ställ den då på grus eller gräs och använd bara milda, helst miljöanpassade, tvättmedel. Använd inte avfettningsmedel.
  • Använder du bilen yrkesmässigt ska du alltid tvätta den på en bilvårdsanläggning.

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Båten och hamnen

Båtliv - Var rädd om vår Östersjö

Giftfri förskola

Vi arbetar med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en så giftfri miljö som möjligt

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Publicerad: 3 april 2017