Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/aterbruket.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Återbruket

Återbruket är en del av det stora miljöarbete som pågår i Kalmar kommun. Vi slänger inte utan vi återbrukar.