Latrintömningsstationer för båtar för båtar

I hela Sveriges sjöterritorium är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Kalmar kommun har
installerat fem miljöbåtstationer på olika platser längs med kommunens kustremsa.

  • Kullö
  • Svensknabben
  • Ekenäs
  • Stora Hatten/Klubbholmen
  • Gästhamnen i Kalmar.

    Ytterligare en i gästhamnen och en på Stensö planeras.
Karta med inritade latrintömningsstationer

Användarvänliga och enkla latrinpumpar

Latrinpumparna är användarvänliga, enkla att förstå och väl synliga, genom
sin höjd och utformning. Dessutom är de estetiskt tilltalande och passar väl in
i en marin miljö.

Alla latrinpumpar är kopplade till kommunens avloppsledningsnät för att göra
stationerna lättskötta i framtiden och ge låga driftkostnader.

Varje pump är försedd med räkneverk (gångtid och pumpad volym) och utifrån
den informationen kan beräkningar av antal tömningar och mängden toalettavfall
göras.

Minskar belastning av närsalter

Genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar minskar
belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet. Dessa skulle annars bidra till övergödning i Kalmarsund. Dessutom minskar belastningen av
band annat tarmbakterier och läkemedelsrester på våra kustvatten och stränder.

Projekt med statsstöd

Det här projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt
förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar och genom LEADER KalmarÖland.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Uppdatering kontakt och båtuppgifter för hyresgäster

Här uppdaterar du dina kontakt och båtuppgifter

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Vanliga frågor om båtplatser

Här hittar du svar på vanliga frågor om båtplatser, hamnar och uppställningsplatser.

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Taxor för småbåtshamnar och uppställningsplatser

Priser för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Giftfritt båtliv

Båtbottentvätt, spolplattor och andra tips på hur du tar hand om båten på ett giftfritt sätt.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Publicerad: 5 juni 2017