Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Privat brygga på kommunal mark

Det finns ett antal privata bryggor på kommunal mark. Här hyr privatpersoner kommunal mark och anvarar själva för driften.

Du som har en privat brygga på kommunal mark anvarar för att ta bort bryggan om du säger upp avtalet om inte någon annan tar över ditt avtal.

Allmänheten ska ha tillträde till bryggan, men det är endast bryggägaren som får ha sin båt vid bryggan.

Aktuell avgift för brygga

Du som bryggägare får ha en båt vid din brygga som ingår i avgiften på 800 kronor per år. Priset ändras årligen enligt konsumentprisindex, som är prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen i landet. 

Har du eller de som du tillåter nyttjar bryggan däremot fler båtar vid bryggan så kostar varje extra båt 800 kronor per år.

Har du frågor kring en privat brygga på kommunal mark, kontakta Ingemar Gustafsson: ingemar.gustafsson_1@kalmar.se eller telefon 0480-45 00 00.

Vanliga frågor om privata bryggor

Avgiften är en tillsynsavgift som Kalmar kommun tar ut för att se till att bryggorna sköts och att det hålls rent och snyggt kring dem. Det innebär att du får betala samma avgift även om du inte har någon båt vid bryggan.

Ja du kan ha fler båtar vid din brygga. Har du fler än en båt vid din brygga betalar du en avgift för varje båt och år.

Exempel: Det kostar 800 kr per år att ha en båt. Har du två båtar vid bryggan kostar den 1 600 kr och 2 400 kr om du har tre båtar och så vidare.

En privat brygga kan bara ha en bryggägare men flera nyttjare, personer som använder den. Kalmar kommun har endast kontakt med bryggägaren. Fakturan skickas till bryggägaren oavsett hur många nyttjare bryggan har. Det är bryggägarens ansvar att begära in kostnaden av bryggans nyttjare.

Ja, det finns en bricka på varje brygga med ett unikt nummer.

Ja, det får du. Det är vikigt att vi kan komma i kontakt med dig som ägare ifall någonting händer med båten.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 5 juni 2017