Privat brygga på kommunal mark

Det finns ett antal privata bryggor på kommunal mark. Här hyr privatpersoner kommunal mark och ansvarar själva för driften.

Vanliga frågor om privata bryggor

Avgiften är en tillsynsavgift som Kalmar kommun tar ut för att se till att bryggorna sköts och att det hålls rent och snyggt kring dem. Det innebär att du får betala samma avgift även om du inte har någon båt vid bryggan.

Ja du kan ha fler båtar vid din brygga. Har du fler än en båt vid din brygga betalar du en avgift för varje båt och år.

Exempel: Det kostar 800 kr per år att ha en båt. Har du två båtar vid bryggan kostar den 1 600 kr och 2 400 kr om du har tre båtar och så vidare.

En privat brygga kan bara ha en bryggägare men flera nyttjare, personer som använder den. Kalmar kommun har endast kontakt med bryggägaren. Fakturan skickas till bryggägaren oavsett hur många nyttjare bryggan har. Det är bryggägarens ansvar att begära in kostnaden av bryggans nyttjare.

Ja, det finns en bricka på varje brygga med ett unikt nummer.

Ja, det får du. Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med dig som ägare ifall någonting händer med båten.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Publicerad: 5 juni 2017