Privat brygga på kommunal mark

Det finns några områden där du kan arrendera kommunal mark för att uppföra en privat brygga.

Nya krav 2025

Från och med 2025 kommer vi att ställa krav på att samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats i Kalmar kommun ska kunna uppvisa ett mätprotokoll där tennhalten inte får överstiga 100 mikrogram/cm² som medelvärde. Alternativt måste du kunna visa att båten är tillverkad efter 1995, eftersom vi konstaterat att samtliga båtar med för höga mätvärden var tillverkade tidigare än så.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Uppdatering kontakt och båtuppgifter för hyresgäster

Här uppdaterar du dina kontakt och båtuppgifter

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Vanliga frågor om båtplatser

Här hittar du svar på vanliga frågor om båtplatser, hamnar och uppställningsplatser.

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Taxor för småbåtshamnar och uppställningsplatser

Priser för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Giftfritt båtliv

Båtbottentvätt, spolplattor och andra tips på hur du tar hand om båten på ett giftfritt sätt.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 5 juni 2017