Natur- och friluftsområden

Naturområde - stig utmed blommande vitsippor

Horsö-Värsnäs

Horsö-Värsnäs är ett naturreservat i norra delen av Kalmar. På halvön Värsnäs finns ett stort antal mycket gamla ekar som hyser många sällsynta arter av insekter, lavar och svampar. Där finns en vanlig badplats, ett naturistbad och ett belyst motionsspår.

Vidare till Horsö

Från Kalmarsundsleden norrut kommer man till Horsö. Där finns betesmarker med gamla träd och en del ovanliga växter, bland annat lundvårlök och hartmansstarr.

Väster om Horsö finns ett stort våtmarksområde där det finns stora bestånd av ag, vilket är mycket ovanligt på det svenska fastlandet. Fågellivet är rikt.

Mer information och bestämmelser för reservatet finns på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärgårdsparken

Alldeles söder om Kalmars stadskärna ligger Skärgårdsparken - ett stort grönområde med varierad natur och ett rikt fågelliv. Här hittar du en vacker kustlinje, hagmark, skog, dämmen och kullar med utsikt över Västra sjöns skärgård. Genom området går promenadstigar och MTB-slingor, och här finns också ridytor, en hundrastgård och rofyllda dämmen att fågelskåda vid. Vill du slå dig ned en stund hittar du paviljonger, grillplatser och väderskydd på flera platser i området.

Skärgårdsparken är ett 150 hektar stort friluftsområde utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna. Kalmar kommun gör just nu stora satsningar i området men redan nu är det en vacker plats att besöka om du vill uppleva vacker natur nära stan.

Läs mer om Skärgårdsparken här.

Stensö

Stensö är en halvö i södra delen av Kalmar. Här finns en campingplats, badplatser, delvis belysta motionsspår i olika längd samt minigolfbanor. Större delen av Stensö täcks av ekskog och särskilt längst i norr finns en del riktigt gamla ekar varav några är skyddade som naturminnen.

Svinö

Svinö är ett naturreservat på en ö som nås via avfarter från Ölandsbron eller en träbro från Jutnabben. Ön är till största delen täckt av planterad barrskog, där flera utländska arter, till exempel douglasgran, svarttall och europeisk och japansk lärk förekommer.

Djur och växter

I norr finns ett område som betas av får. Längs stränderna finns många av de växter som är typiska för traktens stränder, till exempel strandtåg, klöverört, rödsäv och bunge.

Badplatser och stigar

På Svinö finns två badplatser och ett omfattande stigsystem som är flitigt använt för promenader och löpning. Belysning saknas.

Mer information och bestämmelser för reservatet finns på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom natur, friluftsliv och parker

Båtar och hamnar

Båtplatser och småbåtshamnar i kommunen

Vandring, cykling och motion

Vandra, cykla, motionera i Kalmar kommun

Parker, lek och odling

Vad vore en stad utan parker, lekplatser eller odlingsmöjligheter

Bad och fiske

Var du än befinner dig i Kalmar känner du närheten till havet och naturen

Friluftsprogram

Programmet beskriver kommunens friluftsliv

Hundrastgårdar och hundbad

I Kalmar kommun finns en del platser skapade särskilt för hundar och hundägare.

Grillplatser

I flera av våra friluftsområden och vid badplatser, motionsspår och vandringsleder finns grillplatser.

Utflyktstips

I Kalmar finns många smultronställen! Ta gärna del av våra samlade utflyktstips, både kända och dolda pärlor.

Naturkartan

Välkommen till natursköna Kalmar!

Skärgårdsparken

Skärgårdsparken

Senast uppdaterad: 15 december 2022
Publicerad: 5 juni 2017