Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://minasidor.kalmar.se/bat_registring_av_uppgifter

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Uppdatering kontakt och båtuppgifter för hyresgäster

Här uppdaterar du dina kontakt och båtuppgifter