Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Vanliga frågor om båtplatser

Här kan du hitta vanliga frågor om båtplatser

Om våra båtplatser

Uppläggningsplatser finns på Kullö och T-Bryggan. Bryggplatser har vi på Dockehamnen (Varvsholmen), Ekenäs, Ekö, Elevatorkajen, Jutebron, Kullö, Lindö, Ljungnäs, Svensknabben, Stensö fiskehamn, T-bryggan, Varvsholmen (Slipkajen) och Ängö.

I e-tjänsten hittar du hur bred och djup din plats är. Tänk på att djupet kan variera med hög- och lågvatten. E-tjänst för båtplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det en hamn med Y-bommar eller pålbojar har du tillgång till platsen året runt.

På de platser där vi fortfarande har frigolitbojar, läggs dessa upp och läggs i årligen. Frigolitbojarna ligger i under perioden 1 maj – 15 oktober. Arbetet är väderberoende och datumen för när bojarna läggs i och tas upp kan variera.

Från och med 2020 tar vi bort systemet med utskick av klistermärken. Vi kommer framöver istället att bevaka att båtarna ligger på rätt plats digitalt. På så vis sparar vi både på miljön och minskar administrationen.

Det finns platser med y-bom att hyra i några av våra hamnar. Om ni vill montera egna y-bommar ska ni kontakta de som är ansvariga för driften i hamnarna. Du når dem via vårt kontaktcenter: 0480-45 00 00
Beroende på vilken brygga ni ligger vid kan svaret bli olika. Det är ett måste
att ni kontaktar oss då det annars kan uppstå stora skador på våra bryggor som ni får stå för kostnaden för.

Vattnet sätts på eller stängs av när vi bedömer eller utesluter frysrisk.

El finns under perioden 1 mars – 30 november. El får bara användas vid uppstart av båten och för tillfälliga arbeten med handverktyg. Det vill säga inte till längre krävande laddningar. Förlängningssladdar ska tas bort när arbeten är avslutade.

De som har en uppläggningsplats får använda elstolparna. De elstolpar som står utplacerade på vissa bryggor tillhör de angivna bryggplatserna. Uttag får endast användas av respektive bryggplats. Platser med el-uttag kallas för el-platser och kostar något mer än en bryggplats utan el-uttag.

Våra elskåp på bryggorna är utrustade med kodlås. Koden får du i samband med att du bokar platsen. Vi läser av elmätarna två gånger per år, mars och oktober och skickar därefter en faktura på det förbrukade beloppet som överstiger 100 kWh.

Vill du ha hjälp med att ta upp din båt kan du kontakta någon av båtklubbarna som vi samarbetar med:

Segelsällskapet Vikingarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmar båtklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Seglarklubben Kaparenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båtklubbarna har hand om driften av båtkranarna på Ängö och T-bryggan.

Betalning sker till kranförare i samband med båtlyft. Vid båtlyft uppmanas båtägare att noggrant ta del av uppsatt information och följa kranförarens anvisningar. Båtägare ska alltid närvara vid båtlyft och fylla i lyftprotokoll.

Ni ringer in till Kalmar kommuns kontaktcenter och meddelar vad som skett. De ser till att ärendet kommer till rätt person så fort som möjligt.

Priser och betalning

Priserna varierar beroende på vilken typ av plats och vilken hamn ni ligger vid. Här ser du aktuella taxor

Fakturan för uppläggningsplats skickas ut i mitten på augusti och ska vara betald 30 dagar senare. Vid utebliven betalning sägs båtplatsen automatiskt upp.

Betalning av din bryggplats görs i vår e-tjänst.

Gå till e-tjänst för båtplatserlänk till annan webbplats

En påminnelsefaktura skickas ut cirka tio dagar efter att första fakturans förfallodatum gått ut. Har du bokat din båtplats via vår e-tjänst kommer en påminnelse om betalning där. Betalas inte denna påminnelse har du inte längre tillgång till platsen. Du är uppsagd från platsen och om platsen nyttjas ska dina tillhörigheter flyttas omgående. Fakturan ska ändå betalas in till oss, eftersom du har haft en bokning under denna period.

Bokning och uppsägning

Du kan se vilka båtplatser som är lediga i vår e-tjänst:

Gå till e-tjänsten för båtplatser.länk till annan webbplats

Du säger upp din båtplats via e-tjänsten nedan:

Uppsägning av bryggplats eller uppläggningsplats (båt).länk till annan webbplats

Vid avtalets upphörande ska du se till att platsen är väl avstädad. Platserna besiktigas inför att avtalet går ut.

Här kan du säga upp din båtplats - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nycklar

Denna nyckel finns att köpa på Kontaktcenter i stadshuset på Östra Sjögatan 18 i Kalmar.

Denna nyckel finns att köpa på Kontaktcenter i stadshuset på Östra Sjögatan 18 i Kalmar och kallas för båtsportsnyckel.

Denna nyckel finns att köpa på Kontaktcenter i stadshuset,på Östra Sjögatan 18 i Kalmar.

Då ska ni köpa en båtsportsnyckel. Denna nyckel finns att köpa på Kontaktcenter i stadshuset på Östra Sjögatan 18 i Kalmar.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Privat brygga på kommunal mark

Privata bryggor på kommunal mark

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 5 juni 2017