Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vanliga frågor om båtplatser

Här kan du hitta vanliga frågor om båtplatser

Bokning och uppsägning

Har du inga möjligheter att skaffa Bank-id eller annan e-legitimation kan du kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp med din bokning 010-352 00 00.

Bilden visar var i båtportalens e-tjänst som du kan få mer information om e-legitimation.

Priser och betalning

Fakturan för uppställningsplats skickas ut i början av september och ska vara betald 30 dagar senare.

Vi läser av elmätarna två gånger per år, mars och oktober och skickar därefter en faktura på det förbrukade beloppet som överstiger 100 kWh.

Om våra båtplatser

Uppställningsplatser finns på Kullö och T-Bryggan.

Bryggplatser har vi på Dockehamnen, Ekenäs, Ekö, Elevatorkajen, Jutebron, Kullö, Lindö, Ljungnäs, Svensknabben, Stensö fiskehamn, T-bryggan, Varvsholmen och Ängö.

Är det en hamn med Y-bommar eller pålbojar har du tillgång till platsen året runt.

På de platser där vi fortfarande har frigolitbojar, läggs dessa upp och läggs i årligen. Frigolitbojarna ligger i under perioden 1 maj – 15 oktober. Arbetet är väderberoende och datumen för när bojarna läggs i och tas upp kan variera.

2020 tog vi bort systemet med utskick av klistermärken. Vi bevakar istället att båtarna ligger på rätt plats digitalt. På så vis sparar vi både på miljön och minskar administrationen.

Vattnet sätts på eller stängs av när vi bedömer eller utesluter frysrisk.

El finns under hela året. El får bara användas vid uppstart av båten och för tillfälliga arbeten med handverktyg. Det vill säga inte till längre krävande laddningar. Förlängningssladdar ska tas bort när arbeten är avslutade.

Nycklar

Fler sidor inom båtar och hamnar

Uppdatering kontakt och båtuppgifter för hyresgäster

Här uppdaterar du dina kontakt och båtuppgifter

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Taxor för småbåtshamnar och uppställningsplatser

Priser för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Giftfritt båtliv

Båtbottentvätt, spolplattor och andra tips på hur du tar hand om båten på ett giftfritt sätt.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Publicerad: 5 juni 2017