Priser för båtplatser och uppställningsplatser

Kalmar kommun tar ut en avgift för båtplatser och uppställningsplatser. Aktuella priser för säsongen 2024 finns i båtportalen.


Klass

Område

Priser per avtalsår

Servicenivå

A

Svensknabben

1065 kr per bryggmeter

Tillgång till el finns från delade el-stolpar.

B

Stensö fiskehamn, Kullö, Elevatorkajen, Ängö, Ljungnäs, Dockehamnen och Utrustningskajen.

927 kr per bryggmeter

På vissa platser finns möjlighet till eget eluttag. Då tillkommer en kostnad på 869 kr per år.

C

T-bryggan, Ekö och Ekenäs.

753 kr per bryggmeter

På vissa platser finns möjlighet till eget eluttag. Då tillkommer en kostnad på 869 kr per år.

D

Lindöfjärden och Jutebron.

637 kr per bryggmeter

Ingen tillgång till el.

Övriga tillägg

I det nya avtalet finns två typer av tilläggskostnader:

  • 289 kronor per avtalsår för platser med pålboj
  • 869 kronor per avtalsår för platser med Y-bom

Du ser ditt totala pris när du bokar din plats.

Obs! Du betalar bryggplatsen för påbörjad hel halvmeter. En plats som är mellan 2, 51 och 3 meter lång räknas alltså som 3 meter.

Avgifterna i tabellen gäller för år 2024 och kommer att indexuppräknas varje år. Vid uppräkningen avrundar vi totalbeloppet till närmaste heltal.

På grund av detta kan priserna ibland skilja sig några kronor mellan webben och e-tjänsten. Det är priset i e-tjänsten som gäller.

Övriga avgifter

Övrigt

Avgift

Avgift för nyttjande av ej bokad plats

500 kronor per dygn

Bortforsling av till exempel båtar, vaggor och vagnar

Självkostnadspris

Timkostnad för övriga arbeten

500 kr per timme

El (administrativ kostnad plus självkostnad för el)

100 kronor plus självkostnad

Sommartaxa (uppställning 1 juni-14 september)

500 kronor

Sommartaxa år 2

1 500 kronor

Sommartaxa år 3 och framåt

Dubbleras varje år

Båtkranslyft

300 kronor per lyft


Uppställningsplatser och båtskjul


Område

Plats

Årlig avgift

Samtliga uppställningsplatser


34,78 kronor per kvadratmeter

Båtskjul Kullö

Plats 1-44

1 505kronor

Båtskjul Kullö

Plats 45, 53

1 588 kronor

Båtskjul Kullö

Plats 46-52

1 321 kronor