Priser för båtplatser och uppställningsplatser

Kalmar kommun tar ut en avgift för båtplatser och uppställningsplatser. Aktuella priser för säsongen 2023 finns i båtportalen.


Klass

Område

Priser per avtalsår

Servicenivå

A

Svensknabben

954 kr per bryggmeter

Tillgång till el finns från delade el-stolpar.

B

Stensö fiskehamn, Kullö, Elevatorkajen, Ängö, Ljungnäs, Dockehamnen och Utrustningskajen.

830 kr per bryggmeter

På vissa platser finns möjlighet till eget eluttag. Då tillkommer en kostnad på 750 kr per år.

C

T-bryggan, Ekö och Ekenäs.

674 kr per bryggmeter

På vissa platser finns möjlighet till eget eluttag. Då tillkommer en kostnad på 750 kr per år.

D

Lindöfjärden och Jutebron.

570 kr per bryggmeter

Ingen tillgång till el.

Övriga tillägg

I det nya avtalet finns två typer av tilläggskostnader:

  • 259 kronor per avtalsår för platser med pålboj
  • 778 kronor per avtalsår för platser med Y-bom + egen el

Du ser ditt totala pris när du bokar din plats.

Obs! Du betalar bryggplatsen för påbörjad hel halvmeter. En plats som är mellan 2, 51 och 3 meter lång räknas alltså som 3 meter.

Avgifterna i tabellen gäller för år 2023 och kommer att indexuppräknas varje år. Vid uppräkningen avrundar vi uppåt till närmaste hela procenttal.

På grund av detta kan priserna ibland skilja sig några kronor mellan webben och e-tjänsten. Det är priset i e-tjänsten som gäller.

Övriga avgifter

Övrigt

Avgift

Avgift för nyttjande av ej bokad plats

500 kronor per dygn

Bortforsling av till exempel båtar, vaggor och vagnar

Självkostnadspris

Timkostnad för övriga arbeten

500 kr per timme

El (administrativ kostnad plus självkostnad för el)

100 kronor plus självkostnad

Sommartaxa (uppställning 1 juni-14 september)

500 kronor

Sommartaxa år 2

1 500 kronor

Sommartaxa år 3 och framåt

Dubbleras varje år

Båtkranslyft

300 kronor per lyft


Uppställningsplatser och båtskjul

 

Område

Plats

Årlig avgift

Samtliga uppställningsplatser


27 kronor per kvadratmeter

Båtskjul Kullö

Plats 1-44

1 275 kronor

Båtskjul Kullö

Plats 45, 53

1 345 kronor

Båtskjul Kullö

Plats 46-52

1 120 kronor