Skärgårdsparken

Skärgårdsparken, dekorationsbild

Skärgårdsparken är ett friluftsområde utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna. Området utvecklas för fullt just nu men det är redan en härlig plats att besöka för dig som vill vandra, cykla MTB, rida, fågelskåda eller bara njuta av en stund i naturen.

Skärgårdsparken har en varierad natur med förutsättningar för många olika friluftsintressen. Här finns stigar längs kusten och genom hagar, skog och våtmark – utmärkta för vandring, cykling och ridning. I området finns också ett par höjder med utsikt över Västra sjöns skärgård. Vill du ta en paus hittar du flertalet paviljonger, grillplatser och väderskydd att slå dig ned vid.

Det rika fågellivet gör området attraktivt för fågelskådning. Kalmar dämme, som är en del av Skärgårdsparken, har sedan det anlades under 1990-talet utvecklats till en unik naturmiljö med ett rikt fågelliv. Här brukar den ovanliga pungmesen häcka och du kan även få syn på rördrom och rosenfink. Vid dämmet finns också flera olika arter simfåglar och vadare.

Skärgårdsparken är en plats att besöka året runt. På vintern kan du åka skridskor på dämmet och det finns även en pulkabacke vid entréområdet. Vill du värma dig eller äta din mat utomhus kan du använda någon av de grillplatser, väderskydd och paviljonger som finns här.

Ett friluftsområde för alla

Skärgårdsparken är ett friluftsområde som Kalmar kommun satsar på som besöksmål för en bred målgrupp. I fokus står rekreation men också god tillgänglighet, utepedagogik och biologisk mångfald. År 2022 startade den första utvecklingsetappen med röjning, naturåtgärder, tillgängliggöring av stigar samt skyltning av MTB-leder. Under året har även paviljonger, bryggor, hundrastgård, ridyta, pulkabacke och fruktlund anlagts.

Under 2023 fortsatte arbetet med att bland annat förbättra vägvisningskyltning till området och informationstavlor samt skapa en trevligare och trygg entré med anlagd plantering och belysning på parkeringen. I anslutning till entréområdet har det anlagts grillplats och väderskydd samt utvecklat cykelparken med pumptrack. På olika platser har arbetet fortsatt med att utveckla inspirerande miljöer till naturlek och början till en skogsträdgård har anlagts med fruktträd och bärbuskar med målsättning att utveckla ett samodlingsprojekt.

Under våren 2024 kommer tre promenadslingor och två mtb-leder skyltas och vägvisningspilar inom området ska öka orienterbarheten. Samlad information om alla anläggningar och upplevelsepotential i området kommer skyltas i anslutning till väderskydd vid huset. I februari påbörjades renovering av det hus som förr användes som entrébyggnad till Salvestaden. Huset ska nu bli ett “Naturens hus” - en mötesplats med tillgång till toalett och dricksvatten för friluftsbesökare och en bokningsbar möteslokal. Huset beräknas stå klart för användning sommaren 2024. Här kommer också iordningställas en möblerad gårdsmiljö och vattenlek.

Läs mer om Skärgårdsparkens planerade insatser här. Länk till annan webbplats.

Skärgårdsparken nås enklast via trafikplats Kalmar dämme från E22:an och från Södra vägen via Hagbynäsvägen, där parkering finns. Både Kalmarsundsleden och cykelvägen “ångloksleden” passerar genom området. Närmaste busshållplats är Svaneberg och ligger på Södra vägen, 600 meter från entréområdet.

I våtmarksområdet finns grusvägar med god framkomlighet om du kommer från grusparkeringen vid Hagbynäsvägen. Det finns ett flertal sittplatser längs dessa grusvägar och cirka 450 meter från parkeringen hittar du tillgängliga paviljonger och grillplatser. Övriga delar av Skärgårdsparken är mer kuperade och består av smalare stigsystem med bland annat ramper och spänger.