Skärgårdsparken

Skärgårdsparken är ett friluftsområde utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna. Området utvecklas för fullt just nu men det är redan en härlig plats att besöka för dig som vill vandra, cykla MTB, rida, fågelskåda eller bara njuta av en stund i naturen.

Biologisk mångfald - Skärgårdsparkens natur

Kunskap om och förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön gör oss mer rädda om naturen.

Dagvatten, våtmarker och tekniska anläggningar - Naturliga reningsverk

Det rika vattnet skapar en oas för många olika växter, insekter och djur.

Historia och kulturlämningar - Skärgårdsparken, Habybynäs, Kalmar Dämme

Det vackra landskapet med spår av odling från minst 400 år och tre stora järnåldersgravrösen visar att människor vi

Hitta till Skärgårdsparken

Skärgårdsparken nås enklast via trafikplats Kalmar dämme från E22:an och från Södra vägen via Hagbynäsvägen, där pa

Om Skärgårdsparken

Här finns stigar längs kusten och genom hagar, skog och våtmark – utmärkta för vandring, cykling och ridning.

Rekreation och friluftsliv - Välkommen till Skärgårdsparken en plats av mångfald

Vandra, cykla, rid, fågelskåda, lek eller bara njut av naturens lugn. Här finns mycket att göra och upptäcka!