Parker, lek och odling

Vad vore en stad utan parker, lekplatser eller odlingsmöjligheter?. Gröna oaser som får oss att känna både glädje och ro. En fridfull tillflyktsort för alla.

Lekplatser

Karta över Kalmars lekplatser

Odlingslotter

Om Kalmar kommuns odlingslotter

Parker

Parker och grönområden i Kalmar