Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Bokning av båtplats och uppställningsplats

E-tjänsten är tillfälligt stängd

På grund av det IT-angrepp som Kalmar kommun utsatts för är e-tjänsten tillfälligt stängd. Detta innebär att du just nu inte kan boka, förnya eller säga upp din båt- eller uppställningsplats.

Du som har en båtplats och vill förnya den behöver inte oroa dig. Din båtplats kommer inte att sägas upp. När e-tjänsten fungerar igen kommer du att få en påminnelse om att det är dags att betala.

Sista betalningsdag är i vanliga fall 31 mars. Om e-tjänsten inte är i gång i god tid innan dess kommer vi att förlänga betalningstiden.

Nya krav 2025

Från och med 2025 kommer vi att ställa krav på att samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats i Kalmar kommun ska kunna uppvisa ett mätprotokoll där tennhalten inte får överstiga 100 mikrogram/cm² som medelvärde. Alternativt måste du kunna visa att båten är tillverkad efter 1995, eftersom vi konstaterat att samtliga båtar med för höga mätvärden var tillverkade tidigare än så.

Förtöjning av båt

Illustration över hur båtar ska förtöjas.

Så här förtöjer du din båt.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Uppdatering kontakt och båtuppgifter för hyresgäster

Här uppdaterar du dina kontakt och båtuppgifter

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Uppsägning av båtplats och uppställningsplats

Vanliga frågor om båtplatser

Här hittar du svar på vanliga frågor om båtplatser, hamnar och uppställningsplatser.

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Taxor för småbåtshamnar och uppställningsplatser

Priser för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Giftfritt båtliv

Tips om hur du minskar risken för farliga utsläpp till vatten.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 10 augusti 2017