Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Fler sidor inom information vid kris

Nationell information vid kris

Vart kan du får nationell krisinformation? Och vart kan du rapportera konstiga händelser?

SMS-meddelande

Vid en krishändelse som direkt kan påverka dig kan vi skicka ut SMS-meddelande.

Sociala medier

I våra officiella sociala medier-kanaler publiceras krisinformation löpande.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 28 september 2021