Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Trygghetsundersökning

Hjälp oss att kartlägga brottsligheten och otryggheten i näringslivet.

Fler sidor inom trygg och säker

Kalmar brandkår

Lär känna Kalmar brandkår och få mer information om förebyggande brandskydd.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Övriga länkar

Publicerad: 3 mars 2022