Nationell information vid kris och säkerhetsrapportering

Som invånare är det bra att veta vart du kan få nationell krisinformation och vart du kan rapportera misstänksamma händelser.

Fler sidor inom information vid kris

SMS-meddelande

Vid en krishändelse som direkt kan påverka dig kan vi skicka ut SMS-meddelande.

Sociala medier

I våra officiella sociala medier-kanaler publiceras krisinformation löpande.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 3 april 2023
Publicerad: 29 mars 2023