Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/kalmar-kommun-i-sociala-medier.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Sociala medier

I våra officiella sociala medier-kanaler publiceras krisinformation löpande.