Så får du krisinformation från oss

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du får information från oss som kommun. Förstasidan på Kalmar.se är oftast den första kanalen vi publicerar information på.

Nationell information vid kris

Vart kan du får nationell krisinformation? Och vart kan du rapportera konstiga händelser?

SMS-meddelande

Vid en krishändelse som direkt kan påverka dig kan vi skicka ut SMS-meddelande.

Sociala medier

I våra officiella sociala medier-kanaler publiceras krisinformation löpande.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser