Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Ju bättre förberedd du är på kriser, desto bättre klarar du dig igenom dem. Här finns information om vad du kan tänka på vid olika händelser.

Skyfall och översvämning

Detta behöver du som fastighetsägare och trafikant ha koll på.

Snöoväder

Långvarigt eller kraftigt snöoväder kan osaka störningar som det är bra att vara förberedd inför.

Strömavbrott

Så garderar du dig för att klara av ett strömavbrott.

Vattenbrist, vattenbrott och hur du kan spara vatten

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Vädervarningar

Vad du behöver tänka på när SMHI utfärdar en vädervarning.

Värmebölja

Värmebölja kan vara påfrestande för kroppen. Detta behöver du tänka på.