Vilken roll spelar du i gängproblematiken?

Ta partydroger? För en del personer kanske det inte verkar vara en big deal. Men varje köp av narkotika driver den gängproblematik som vi ser i samhället.

Fler sidor inom trygg och säker

Kalmar brandkår

Lär känna Kalmar brandkår och få mer information om förebyggande brandskydd.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete

Många insatser görs för att förebygga brott och öka tryggheten. Här får du veta vad vi gör.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Publicerad: 23 januari 2023