Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentralen ansvarar för larmcentralstjänster i Kalmar kommun. Här jobbar larmoperatörer dygnet runt för ett säkert Kalmar, bland annat med inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och flera journummer.

Trygghets- och larmcentralen erbjuder en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. Trygghets- och larmcentralen arbetar både förebyggande och vid akuta händelser. Larmoperatörer finns tillgängliga på Kalmar kommuns trygghetsnummer dygnet runt, alla årets dagar.

Vi erbjuder följande tjänster:

Våra e-tjänster