SMS-meddelande

Vid en krishändelse som direkt kan påverka dig kan vi skicka ut SMS-meddelande.

Meddelandet når de telefonabonnemang som finns registrerade på en adress inom ett utvalt område, både privata och företag. Utskicken går dock inte att styra så att de når mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt.

Ändra adress eller avregistrera sms

SMS går ut till alla över 16 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barn , vilket vi tar hänsyn till vid utformning av meddelandet.

Vill du få SMS från Kalmar kommun vid krishändelser? Registrera dig i formuläret nedan.

Är telefonen registrerad hos till exempel din arbetsgivare behöver du själv anmäla att du vill ha meddelandet till din hemadress.

Fler sidor inom information vid kris

Nationell information vid kris

Vart kan du får nationell krisinformation? Och vart kan du rapportera konstiga händelser?

Sociala medier

I våra officiella sociala medier-kanaler publiceras krisinformation löpande.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 12 juni 2017