Styrel - Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist

Styrel är ett system som innebär att man på lokal och regional nivå
prioriterar samhällsviktiga funktioner så att de så långt som möjligt får el även vid en elbristsituation.

Vid långa kalla vintrar, långvarig torka eller stopp i kärnkraftsproduktionen kan det bli elbrist. Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället.

Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är viktiga för samhället får el även i en elbristsituation.

Styrel innebär att kommunerna själva prioriterar vilka verksamheter som har störst behov av el vid elbrist. Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag där det ingår att sammanställa alla underlag från kommunerna och andra myndigheter inom länet.

Kommunerna beslutar själva, på politisk nivå, vilka verksamheter som de vill prioritera. För att underlätta kommunernas arbete finns ett inriktningsdokument
med åtta prioriteringsnivåer som energimyndigheten tagit fram.

Fler sidor inom kris och beredskap

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Skyddsrum

Om skyddsrum, vart du kan hitta dem och vem som ansvarar för dem.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 12 juni 2017