Hemberedskap-Klara dig 72 timmar utan el och vatten

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och
sina näras säkerhet. Du har också ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av
en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika . Det betyder att vi behöver
ha olika saker hemma.

Vatten och mat

 • Vattendunkar, att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

Mat

Vatten

Värme

Kommunikation

Skydda dig mot brand

Fler sidor inom kris och beredskap

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Skyddsrum

Om skyddsrum, vart du kan hitta dem och vem som ansvarar för dem.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 september 2021
Publicerad: 12 juni 2017