Skyddsrum

Skyddsrum är anläggningar eller byggnader som är utformade för att skydda människor vid olika typer av angrepp, till exempel krig. Fastighetsägare ansvarar för skyddsrummen.

Fler sidor inom kris och beredskap

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 maj 2023
Publicerad: 29 mars 2023